Potrzebujesz przeszkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej? Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru, bezpiecznej ewakuacji oraz używania gaśnic. Zwiększ bezpieczeństwo pożarowe swojego obiektu budowlanego. Prawidłowa reakcja obsługi może zminimalizować Twoje straty i ugasić pożar w zarodku.