Szanowni Państwo, oferujemy projektowanie instalacji tryskaczowych według PN-EN 12845+A2, wytycznych VdS oraz NFPA 13.

Instalacja tryskaczowa – Warszawa, Katowice

Prawidłowo dobrane, zamontowane i konserwowane stałe urządzenie gaśnicze wodne tryskaczowe znacząco wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa obiektu. Poprawiają one bezpieczeństwo użytkowników i mienia oraz wpływają na znaczne zmniejszenie strat mogących powstać w przypadku powstania pożaru. W przepisach przeciwpożarowych (§27 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowe budynków, innych obiektów budowlanych) znajduje się wykaz obiektów, w których ze względu na przeznaczenie, sposób użytkowania, ilość kondygnacji oraz powierzchnię należy stosować stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne, czyli m. in. instalacje tryskaczowe. Instalacja tryskaczowa składa się z wielu elementów, których prawidłowe dobranie decyduje o skuteczności instalacji. Przykładowe elementy instalacji tryskaczowej stanowią:

– pompownie przeciwpożarowe (miejsce usytuowania pompy tryskaczowej)

– przewody zasilające, rozdzielcze oraz rozprowadzające

– stacje kontrolno-alarmowe

– centralki sygnalizacji alarmowo-pożarowej

– szafy sterownicze.

Przeznaczeniem instalacji tryskaczowej w budynku jest kontrola lub ugaszenie pożaru. Rodzaj zastosowanych tryskaczy (wiszące, stojące itp.), rodzaj i ilość sekcji kontrolno-alarmowych (zawór kontrolno-alarmowy wraz z armaturą i urządzeniami pomiarowymi), zależą od indywidualnych parametrów chronionego budynku/obiektu budowlanego.

Do instalacji tryskaczowej należy również dobrać źródło zasilania. Instalacja tryskaczowa w budynku może być zasilana z publicznej sieci wodociągowej, hydroforu, zbiorników wody (zapasu, pośrednich, grawitacyjnych, rezerwuarów wody) lub niewyczerpalnych źródeł wody.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wyceny zaprojektowania instalacji tryskaczowej w Państwa budynku.