Obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku jest zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji. Spełnienie wymagań warunków technicznych może okazać się niewystarczające w przypadku powstania pożaru. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest zaplanowanie scenariusza ewakuacji oraz przeszkolenie z niego pracowników, co z pewnością pomoże uzyskać pożądane zachowanie w przypadku sytuacji zagrażającej życiu bądź zdrowiu.