Usługa  Cena
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego od 300 zł netto
Ocena Zagrożenia Wybuchem od 1000 zł netto
Operat przeciwpożarowy od 2000 zł netto
Projektowanie Systemów Sygnalizacji Pożaru od 1500 zł netto
Audyt pożarowy od 500 zł netto
Planowanie i organizacja ewakuacji ludzi z budynków od 500 zł netto