GKfire - Usługi przeciwpożarowe

Warszawa, Katowice

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, Szkolenia PPOŻ, Ocena Zagrożenia Wybuchem

tel. 690 931 129

e-mail: gkfire.pl@gmail.com

Szanowni Państwo, świadczymy profesjonalne usługi przeciwpożarowe na terenie Warszawy, Katowic, całego województwa mazowieckiego i śląskiego. Wyróżnia nas indywidualne podejście, zaangażowanie oraz atrakcyjna cena świadczonych usług. Termin realizacji zlecenia zawsze staramy się dopasować do oczekiwań klienta.

<meta name=”google-site-verification” content=”dsXy5WAwAx0B9wJ27lIlhD4BD-Wfg1IFFiJyKL_–cE” />

W Polsce obowiązują liczne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, których nieprzestrzeganie grozi konsekwencjami prawnymi. Stopień złożoności istniejących przepisów przeciwpożarowych nie zawsze pozwala na prawidłową ich interpretację przez osoby niewykwalifikowane w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

Czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wymagania techniczno-budowlane dotyczące budynków czy obowiązki właściciela, zarządcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej stanowią tylko część zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych znacząco wpływa nie tylko na bezpieczeństwo użytkowników obiektów, ale także mienia i środowiska. 

Instrukcja Bezpieczeństa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem wymaganym zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Jesteśmy profesjonalistami w zakresie opracowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego już od 300 zł netto.

Ocena zagrożenia wybuchem

Ocena Zagrożenia Wybuchem

Ocenę zagrożenia wybuchem dokonuje projektant, inwestor lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Zajmujemy się kompleksową oceną zagrożenia wybuchem niezależnie od obiektu i prowadzonego procesu technologicznego. Oferujemy opracowanie oceny zagrożenia wybuchem już od 1000 zł netto.

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe pracowników jest istotnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo zdrowia, życia, mienia i środowiska. Prawidłowa reakcja w pierwszych sekundach od powstania pożaru może przyczynić się do zmniejszenia skutków pożaru. Przeprowadzamy szkolenia przeciwpożarowe w cenie już od 30 zł netto osoba

Ewakuacja

Świadczymy usługi w zakresie planowania i organizacji ewakuacji ludzi z budynku. Prawidłowa reakcja użytkowników na zagrożenie zmniejsza ryzyko powstania paniki.

Dobór i rozmieszczenie gaśnic w budynku

Odpowiedni rodzaj środka gaśniczego zwiększa skuteczność gaśniczą. Rozmieszczenie gaśnic z wymaganiami aktualnych przepisów przeciwpożarowych znacząco wpływa czas użycia gaśnicy od momentu zauważenia pożaru.

W przypadku gdy w Państwa firmie:

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z FIRMĄ GKFIRE

ZAUFAJ SPECJALISTOM W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Wiedza inżynierska połączona ze znajomością aktualnych przepisów i norm. 
 PRAWIDŁOWO DOBRANA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PAŃSTWA OBIEKTU.

Szybkie terminy realizacji, konkurencyjne ceny.


Usługi świadczone na terenie Warszawy, Katowic, województwa mazowieckiego i śląskiego


tel. 690 931 129, e-mail: gkfire.pl@gmail.com